دیکتاتور خیرخواه(امین)

با پذیرفتن اینکه اعتماد به یک شخص برای حل یک اختلاف ضروری است، چگونه می توانیم انگیزه‌های کمتری برای بروز اختلاف ایجاد کنیم؟ با توجه به این موضوع، توسعه‌دهندگان این ربات ایده‌های متعددی را مطرح کردند. در نهایت طرحی که ما توسعه داده‌ایم استفاده از مفهوم "دیکتاتور خیرخواه" بود. یعنی فردی به عنوان یک "دیکتاتور"(یا امین) عمل می‌کند که مردم او را پذیرفته و به او اعتماد می‌کنند تا برای رفاه جامعه تصمیم گیری کند. بیایید اینطور درنظر بگیریم که او یک میانجی قابل اعتماد در کامیونیتی است.

دیکتاتور خیرخواه، ایجاد کننده کامیونیتی است و مسئول انتصاب "حل‌کنندگان اختلاف"(داورها) است. این افراد به طور آشکارا در کامیونیتی (با نام کاربری تلگرام خود) شناخته می‌شوند. مسئولیت گزارش گیری از این کاربران(دیکتاتور خیرخواه و داوران) که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر، بر عهده اعضا کامیونیتی(کاربران نام‌آشنا و معتمد گروه) است. در کامیونیتی‌ای که "دیکتاتور خیرخواه" حل‌کننده‌ها را به درستی انتخاب کند، همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اما در جامعه‌ای که دیکتاتور مرتکب اشتباه می‌شود، اعضای کامیونیتی ممکن است به کامیونیتی دیگری نقل مکان کنند یا کامیونیتی جدید خودشان را ایجاد کنند. به این ترتیب ما این مسئولیت را به اعضا کامیونیتی محول می‌کنیم.(اینگونه انگیزه انجام اشتباه از فرد دیکتاتور گرفته می‌شود چون می‌داند که عده‌ای همواره بر عملکردش ناظر هستند و در صورت بروز خطا اعتبارش از بین خواهد رفت)