چگونه می توانم کامیونیتی‌هایی را پیدا کنم که از ارز منطقه من استفاده می‌کنند؟

با اجرای دستور: findcomms/ و سپس نوشتن کر ارز مورد نظر currency code (می توانید از کد ارز استاندارد ISO 4217 استفاده کنید)، lnp2pBot Communities ایجاد شده را که با واحد پول شما کار می‌کنند بهتان نمایش می‌دهد.

علاوه بر این، در سایت https://market.lnp2pbot.com، می‌توانید همه انجمن‌های موجود و برخی از آمارهای آن‌ها، مانند خالق، حل‌کننده‌ها، درصد تخفیف، تاریخ ایجاد، و غیره را مشاهده کنید.

همچنین ممکن است کامیونیتی‌هایی وجود داشته باشند که بجای ارز فیات محلیشان با یک رمزارز دیگر کار کنند. هیچ محدودیتی برای کاربر وجود ندارد.

در تصویر زیر می‌توانید نتیجه وارد کردن دستور findcomms usd/ در ربات را مشاهده کنید

Find Community Capture