پشتیبانی

ربات @lnp2pbot یک شرکت نیست، بنابراین بخش پشتیبانی فنی ندارد. با این حال، انجمنی وجود دارد که در صورت نیاز به کمک می‌توانید به آن مراجعه کنید. گروه‌های اصلی تلگرام که می‌توانید از آنها کمک بخواهید عبارتند از:

علاوه بر این، می‌توانید در گروه تلگرامی community رباتی که از آن استفاده می‌کنید سؤال پرسیده، درخواست کمک کنید و مستقیماً با سرپرست و حل‌کننده‌های آن کامیونیتی در تماس باشید.