کجا می‌توانم سفارشات مربوط به به ارز کشور خود را پیدا کنم؟

می‌توانید با اجرای دستور findcomms/ به همراه نماد پول خود از ربات بپرسید.

یا به عنوان مثال، برای دیدن کامیونیتی‌های فعال در تومان ایران، باید تایپ کنید:

/findcomms irt

همچنین می‌توانید سفارشات فیلتر شده بر اساس ارزها و انجمن‌ها را در https://market.lnp2pbot.com و در کانال عمومی p2plightning@ پیدا کنید.