چگونه می‌توانم بفهمم که فروشنده واقعاً ساتوشی‌ها را آزاد کرده؟

زمانی که lnp2pBot@ به شما بگوید که فروشنده ساتوشی‌ها را آزاد کرده است، آنگاه میتوانید اعتماد کنید. اما برای اطمینان می‌توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

داخل ربات دستور listorders/ را بنویسید. اگر ربات هنوز در حال پرداخت فاکتور شما باشد، وضعیتی که مشاهده خواهید کرد PAID_HOLD_INVOICE خواهد بود، اما اگر ربات قبلاً فاکتور را پرداخت کرده باشد، سفارش در لیست ظاهر نخواهد شد. هنگامی که یک سفارش دارای وضعیت PAID_HOLD_INVOICE است، فروشنده دیگر هیچ مسئولیتی ندارد زیرا او ساتوشی‌ها را آزاد کرده است، اگر در دریافت مشکل دارید به بخش فروشنده ساتوشی‌ها را آزاد کرده اما من در کیف پولم دریافت نکردم! بروید.