کامیونیتی‌ها

جوامع به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاربران بتوانند در گروه های کوچک و متناسب با سلیقه و نیازهایشان باهم تعامل داشته باشند.

برای مثال، کامیونیتی‌ها می‌توانند حول یک پروژه، یک ارز یا یک کشور ایجاد شوند.

هر کسی می تواند یک کامیونیتی ایجاد کند و از طریق آن با ربات تعامل داشته باشد. گرچه سازندگان/مدیران قدرت زیادی در دست دارند، "یک قدرت بزرگ با مسئولیت بزرگی همراه است"! این بدان معنی است که وقتی کاربران شروع به کار در کامیونیتی می‌کنند، آنها باید هر گونه اختلافی را که ممکن است رخ دهد مدیریت کنند و این نیاز به مسئولیت پذیری و صرف وقت زیادی دارد.