چه نوع اطلاعاتی از هر کاربر جمع آوری می‌کنید؟

برای تعیین سیستم شهرت سنجی(اعتبار) کاربر، ربات lnp2pBot برخی از آمار معاملات شما را جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات عبارتند از: تعداد معاملات تکمیل شده، حجم کل معاملات کاربر، امتیاز ثبت شده توسط همتایان و سابقه اختلافات(در صورت وجود). از این اطلاعات، تنها تعداد معاملات و امتیاز ثبت شده توسط همتایان به طور پیش فرض قابل روئیت برای عموم است. در حالی که، نمایش حجم کل معاملات و نام کاربری شما اختیاری است. یعنی شما انتخاب می‌کنید که این اطلاعات در کانال سفارشات نشان داده شود یا نه(به طور پیش فرض نشان داده نمی‌شود). در صورتی که می خواهید نام کاربری و یا حجم معاملات‌تان برای افزودن به شهرت شما در کانال سفارشات منتشر شود، باید این کار را به صورت دستی از طریق وارد کردن دستورات زیر در چت شخصی ربات انجام دهید: /showusername yes

/showvolume yes

هر دستور به عنوان یک پیام مستقیم به ربات ارسال می‌شود.