حل‌کننده(داور) چیست؟

حل‌کننده‌ها کاربرانی هستند که توسط مدیر کامیونیتی منصوب می‌شوند و مسئول حل و فصل اختلافات و حفظ نظم هستند.

هر کامیونیتی باید حداقل یک حل‌کننده داشته باشد. هیچ پیش‌شرطی برای حل‌کننده بودن وجود ندارد. مدیر می‌تواند آنها را در هر زمان اضافه یا حذف کند.

مدیر خودش می‌تواند یک حل کننده در کامیونیتی خود باشد.(گرچه جهت شفافیت و پاسخگویی سریع به مشکلات کاربران، توصیه می‌شود چند نفر معتمد دیگر نیز در این مسئولیت مشارکت داده شوند)