مدیریت یک کامیونیتی

پس از ایجاد جامعه، لازم است کار مدیریت آغاز شود.

اولین چیز این است که حداقل یک نفر را برای حل و فصل اختلافات تعیین کنید. حل‌کننده(داور) کیست؟

سپس کانال های تلگرامی را ایجاد کنید که در آن خرید و فروش انجام می‌شود. برای شروع، یک کانال واحد برای هر دو نوع سفارش کافی است، اما با رشد جامعه ممکن است لازم باشد برای هر یک کانالی مجزا ایجاد شود.

یکی دیگر از وظایف مدیر تصمیم گیری در مورد نرخی است که جامعه دریافت می‌کند. اینجا توضیحی در مورد نحوه عملکرد نرخ‌ها داده شده.

نکته: مدیر می‌تواند هر قسمت از انجمن را هر زمان که بخواهد تغییر دهد.

مهم: برای اجرای دستورات مدیریت جامعه، انجمنی که می خواهید با آن کار کنید باید به طور پیش فرض انتخاب شود.برای انجام این کار، از دکمه «استفاده به صورت پیش‌فرض» که پس از اجرای findcomms/ نمایش داده می‌شود، استفاده کنید، همچنین می‌توانید با دستور setcomm @tobemanagedgroup/ این کار را انجام دهید.(قاعدتا آیدی گروه خود را پس از @ می‌بایست وارد کنید) یک گروه تلگرام با عمومی شدن گروه آیدی @ دار خود را دریافت می‌کند.