آیا محدودیتی (حداقل یا حداکثر) برای مبالغی که می‌توانم معامله کنم وجود دارد؟

از طرف ربات، هیچ محدودیتی برای حجم تراکنش شما وجود ندارد. با این حال، این بستگی به ظرفیت شبکه و نقدینگی کانال دارد که بتوانید حداکثر محدودیت را در یک لحظه مشخص پیدا کنید.