آیا باید کارمزد و کمیسیون‌ای پرداخت کنم؟

ربات هزینه ثابت 0.6٪ را دریافت می کند. این هزینه شامل فی شبکه نیز می‌شود، بنابراین هیچ هزینه اضافی وجود ندارد. این کمیسیون فقط توسط فروشنده پرداخت می‌شود نه خریدار.

برخی از کامیونیتی‌ها برای سفارشاتی که در آنها انجام می‌شود، تخفیف اندکی در کمیسیون‌ها درنظر میگیرند. برای اطلاع از تخفیف هر کامیونیتی، بخش COMMUNITIES را در سایت https://market.lnp2pbot.com بررسی کنید.