ایجاد سفارشات

عملکرد ربات در همه جا دقیقاً یکسان است، یعنی به طور پیش فرض سفارشات را در یک کانال جهانی منتشر می‌کند. اما از آنجایی که ما یک کامیونیتی جدید ایجاد کرده‌ایم، می خواهیم سفارش ما در کانالی که با کامیونیتی مرتبط کرده‌ایم منتشر شود. پس دو راه برای ایجاد سفارش در کامیونیتی جدید وجود دارد:

  • ما وارد گروه کامیونیتی می‌شویم (مثلا گروه تلگرامی simorgh_p2p@) و در داخل گروه، دستور معمول را اجرا می‌کنیم: sell/ یا buy/.
  • اگر نیاز به حریم‌خصوصی بیشتری داشتید، میتوانید سفارشات‌تان را در چت شخصیتان با ربات وارد کنید. مثلا با اجرای دستور setcomm @simorgh_p2p/ در ربات به کامیونیتی simorgh_p2p وارد می‌شوید. از آن زمان به بعد، تمام سفارش هایی که به صورت خصوصی در چت ربات ایجاد می‌کنید به کانال تلگرامی مرتبط با simorgh_p2p@ می‌روند. می‌توانید کامیونیتی پیش فرض خود را در هر زمان با setcomm @Coolercommunity/ (مثال) تغییر دهید. همچنین می‌توانید با خاموش کردن setcomm off/ به حالت قبلی بازگردید، یعنی زمانی که به‌طور پیش‌فرض عضو هیچ کامیونیتی نبودید.