لغو سفارش

گزینه دیگری که حل‌کننده اختلااف دارد این است که اگر آن مورد را تضمین می‌کند، سفارش را لغو کند. برای این کار از دستور cancelorder/ استفاده کنید. این کار ساتوشی‌ها را به فروشنده برمی‌گرداند.

Cancel order capture