ربات نرخ تبدیلی ارز را از کجا می‌آورد؟

هنگام ایجاد یک سفارش، می‌توانید انتخاب کنید که، فقط مبلغ فیات را برای پرداخت/دریافت مشخص کنید، بدون نیاز به وارد کردن ساتوشی‌هایی که می‌خواهید خرید/فروش کنید. در این حالت، باید دکمه Market Price را انتخاب کنید. اینگونه ربات خودش نرخ بازار ارائه شده توسط yadio.io را در لحظه ثبت سفارش‌تان مبنای محاسبه تعداد ساتوشی‌ها قرار می‌دهد.

Market Price

وقتی دکمه Market Price را انتخاب می‌کنید، می‌توانید برای پیشنهاد خود حباب/تخفیف تعیین کنید. این بدان معناست که در زمان دریافت سفارش، افزایش یا کاهشی برای قیمت بیتکوین که در yadio.io نشان داده شده اعمال می‌شود.

مثال‌های کاربردی با معانی آنها:

  • خرید ساتوشی %1+: من می‌خواهم بیتکوین را %1 گران‌تر از (بالای) قیمت BTC نشان داده شده توسط yadio.io در زمانی که کسی سفارش من را می‌پذیرد، بخرم.
  • خرید ساتوشی %5-: من می‌خواهم بیتکوین را %5 ارزان‌تر از (زیر) قیمت BTC نشان داده شده توسط yadio.io در زمانی که کسی سفارش من را می‌پذیرد، بخرم.
  • فروش ساتوشی %3+: من می‌خواهم بیتکوین را 3٪ گرانتر از (بالای) قیمت BTC نشان داده شده توسط yadio.io در زمانی که کسی سفارش من را می‌پذیرد، بفروشم.
  • فروش ساتوشی %4-: من می‌خواهم بیتکوین را %4 ارزان‌تر از (زیر) قیمت BTC نشان داده شده توسط yadio.io در زمانی که کسی سفارش من را می‌پذیرد، بفروشم.