مدیریت یک کامیونیتی

برای اصلاح هر فیلدی، ما به سادگی دستور mycomms/ را اجرا می‌کنیم و ربات منویی را به شما نشان می‌دهد که به شما کمک می‌کند کامیونیتی را که می‌خواهید تغییر دهید و فیلد خاص را انتخاب کنید.